Nejvyšší moudrost je poznání, že tento duch, který je v zásadě jeden, je náš vlastní a je také ve všech ostatních tělech. Tato moudrost je velikým cílem nebo pravým poznáním toho, kdo zná tuto JEDNOTU PRAVÝCH ZÁKLADŮ VŠEHO. Jako rozpínavý vzduch, proudící otvory flétny, se liší jen podle tónů na stupnici, tak také povaha velkého ducha je jediná, ačkoli jeho formy jsou mnohé a vznikají jako následek svých činů. Když odlišnost určité projevené formy, jako je forma boha nebo jako jsou nesčetné jiné formy, pomine, pak neexistuje žádný rozdíl.

VIŠNUPURÁNA

Slovo sanskrt (v dévanagarí se píše v české transkripci – samskrtam)
se do češtiny dá přeložit jako „dokonale složený“.
Sanskrt je starověký jazyk s rozvinutým skloňováním a časováním. Je příbuzný i starým jazykům evropy a Íránu. I v češtině máme mnoho slov ale i jejich skloňování podobné sanskrtu.

Sanskrt zaznamenali staří ršiové, kteří vlastně přenesli vibrace jednotlivých prvků do slovního vyjádření. Proto se říká, že sanskrt zaznamenává ve slovní, tedy zvukové podobě, skutečnou vibraci významu daného slova. Například slovo Šánti vyjadřuje vnitřní mír. Nebo slabika Om, která zaznamenává prvotní zvuk vesmíru. I proto mají mantry sílu předávat své poselství.
Do písemné podoby se sanskrt zapisuje v písmu dévanágarí, které se dodnes používá například v hindštině.

Prajazyk nabitý energií

Slovník Sanskrtu Odkaz