Pochopením a vnímáním posvátné geometrie, samotným kreslením, nebo jenom pozorováním jednotlivých obrazců dochází ke sjednocování polarit a začínáme vstupovat do vědomí Jednoty.

V rámci jednoduchých principů posvátné geometrie je tvořen náš reálný svět, ať lidským okem viditelný či neviditelný tedy, jak mikrokosmos (uspořádání atomů, molekul a prvků), tak makrokosmos viditelný v přírodě (květy rostlin nebo šnečí ulita), či oběžné dráhy planet, sluncí a galaxií. 

Květ životaKvět života v podobě talismanu: Léčí tělo i duši, harmonizuje, dodává energii, pomáhá napojit se na božskou sílu, vesmírné světlo.

Je vhodný třeba na očistu a harmonizaci vody a v dřívějších dobách byl vkládán pod potraviny, aby prodloužil jejich životnost.

Pověšený v prostoru harmonizuje celý pokoj, vyzývá ke sjednocení naší mysli, srdce a duše.

 

Uprostřed květu života se nachází bezrozměrný bod, místo posvátného středu vesmírného tvoření

Mandaly

Mandala jako taková je tedy pro lidstvo velkým přínosem na mnoha úrovních. Mandalu můžeme vnímat pouze z estetického či uměleckého úhlu pohledu,  ale i přesto má na lidský mozek nedozírný pozitivní vliv a to psychoterapeutický.
Kreslení mandal se nezřídka využívá v arteterapii. (součást léčebné pedagogiky –  léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit). Můžeme se také setkat s použitím mandaly, jako podpory při léčbě fyzických, psychických i psychosomatických obtíží.

Během meditace má mozková kůra tendenci přejít do režimu offline.
Během meditace, aktivita v mozkovém laloku zpomaluje.
Meditací se snižuje tok příchozích informací na pouhý pramínek.

Zároveň se zvyšuje naše koncentrace, uvolnění a spouští se proces sebe porozumění, sebe odpuštění a sebepřijetí.
Někteří lidé kreslí mandaly z důvodů kontaktu s anděly a jinými jemnohmotnými bytostmi.