Runy nás mohou okřídlit a mohou nás také zničit. Síla run se našeho podvědomí dotýká velice silně.
Enerie run působí, ať už na ně věříme či nikoliv.
Něčeho jimi můžene dosáhnout jen tehdy,
když důvěřujeme sami sobě a pokud jsme získali alespoň něco málo vědění, jinak bude náš vlastní strach jejich účinnost brzdit.
Když si budete run vážit a nikoliv je vzývat, nebudete je podceňovat ani je podezřívat, svou sílu vám darují.

Hravé zacházení s runovými silami
je ten nejkrásnější způsob, jak je poznat.
Znalost run si nelze vynutit!

Runové kameny najdete v magickém obchůdku.
Runy a jejich velmi stručný význam.

Dopotučuji si o runach přečíst historii a rozšířený výklad, je to o praktikování se zasvěcením a hlubokém poznání.