Pi Xiu je jedno z mytických stvoření staré Číny, které se podobá lvu, někdy i okřídlenému. Jeho hlava občas vypadá jako hlava draka s jedním či dvěma rohy, takže pro nás není vždy jednoduché PiXiua poznat. Jeho původní jméno bylo Bi Xie, což se dá přeložit jako „odrazit zlé duchy“ a naznačuje nám jeho význam v mytologii. Pixiu je jedním z devíti synů Dračího krále, jehož sochy, sošky či jiné vyobrazení byly ve staré Číně považovány za silný magický předmět, ochraňující jeho majitele před ztrátou bohatství a neblahým vlivem velkovévody Jupitera (Tai Sui).

Jeho pohled je nelítostný a celé jeho zobrazení představuje sílu a dominanci. Tělo má pokryté šedavě bílou srstí, hlavu podobnou čínskému drakovi. Má vystouplé oči a zuby. Jeho tělo se podobá lvu a nohy má jako Qilin(Čínský Jednorožec). Na hlavě může mít jeden roh (mužský princip Tian Lu), nebo dva rohy (ženský princip Pi Yao). Nejčastěji je zobrazován s jedním rohem, párem křídel a bez řitního otvoru. Jeho zuby a divoký pohled mají zahánět zlé duchy (démony) a ochraňovat majitele PiXoua před nemocemi, které tito duchové působí. PiXou bez křídel jsou hlavně strážci bohatství, zatímco ti s křídli pomáhají studentům v jejich prosazení se při studiu.

Vzhledem k podobnosti může být PiXiu zaměňován s psy Fu a nebo Qilinem (Čínským Jednorožecem).

Pro svou divokou povahu a statečnost v boji byt také často ve staré Číně uctíván armádou. U význačných budov býval umístěn na střechách domů ve čtyřech rozích střechy. Pixiu byli také používáni jako strážci hrobek u bran vedoucích ke hrobům.

Existují dva základní typy PiXiu, které rozeznáme hlavně podle rohů:
Pi Yao (Pi Xiu) se dvěma rohy.
Pi Chen (Tian Lu) s jedním rohem.

Tian Lu má na starost bohatství a sochy s jeho zobrazením se používají doma, nebo v kanceláři pro uchování bohatství a zamezení jeho úniku. Představuje také mužský prvek Jang. Důvodem, proč je pokládán za shromažďovatele bohatství je v trestu, který na něj seslal Nefritový císař pro jejich neuposlechnutí jednoho z božích nařízení. Od té doby se smí život pouze zlatem, ale nemůže se vyprazdňovat, takže se v něm zlato hromadí.

Pi Yao(Pi Xiu) odráží zlo, a proto se věří, že nám pomůže, pokud jsme urazili velkovévodu Jupitera a díky tomu máme ve svém životě neblahé vlivy Feng Shui. Představuje také ženský prvek Jin.

Pokud se sošky Pixiu používají jako ochranné amulety, umísťuje se v prostoru podle pravidel a není možné je dávat kamkoliv. Vždy se ale ke svému PiXou chovejte zdvořile a s respektem. Ve starých textech je psáno, že by návštěva měla respektovat majitelova PiXou a neměl by být předmětem doteků cizích rukou. Nenechavcům by mohl PiXou i ublížit. Sám majitel by se měl vyvarovat dotykům jeho hlavy, protože by tím mohl přijít o svůj příznivý vliv

Není dobré umístit ho tak, aby se díval k pohovce či stolu nebo jiným místům, kde lidé často setrvávají, také se nedoporučuje umísťovat jej nad úroveň očí, nebo na zem. Jinak by mohlo začít přivolávat negativní energii a působit majiteli potíže. Neumísťovat do kuchyně.

Můžete umístit pár Pi Yao před vchodové dveře, aby bránili vstupu negativní energie a přinášeli energii pozitivní.

China Bronze Casting Crafts Pixiu Statues - China Pixiu Statue and Bronze Statue price
Amazon.com: KKJJ Feng Shui Pixiu Statue Wealth Prosperity Statue, Chinese Pure Copper Pixiu Modern Art Sculpture Home Decoration Statue, Home Decoration Attract Wealth and Good Luck,A~m : Home & Kitchen