Triquerta je vlastně grafické znázornění čísla tři a trojnosti obecně.

Existuje celá řada variant tohoto symbolu, tři propletené ryby, tři propletené rohy, tři půlměsíce, tři trojúhelníky (Valknut), apod.. Nejznámější variantou triquerty je spletenec
ve tvaru tří kopinatých listů pocházející z keltského prostředí. Pro Kelty byla trojka a její násobky posvátnými čísly. Zvláštní úctě se těšila devítka, jež se skládá ze tří trojek. Edain McCoyová říká: „Devítka se také v mnoha kulturách spojovala s tajemstvími Měsíce, neboť číslo devět se vrací k sobě stejně jako Měsíc, ať se s ním jakkoli manipuluje. Vyzkoušejte si to sami. Násobte jakékoli číslo devíti, sečtěte jednotlivé číslice výsledku a dostanete opět devět. Nikdy to neselže. Například 9×5. Výsledný součin je 45. Oddělte číslice 4 a 5 sečtěte je dohromady a získáte zase 9.“

Triquerta je oblíbeným symbolem i mezi wiccany a současnými keltskými pohany.
Pro někoho je symbolem trojné bohyně, pro jiného symbolizuje zemi, oblohu a moře, další ho vnímá jako znamení šamanského horního středního a dolního světa, atd. Obecně
je triquerta chápána jako symbol rovnováhy a štěstí.

Tento symbol najdete také v našem Magickém obchůdku.