S rituální hůlkou, kterou si sami vyrobíte nebo pořídíte v magickém obchůdku, proveďte zasvěcovací rituál.

Vysvětit ji můžete silicí cedru, veavřínu, lísky, borovice a kadidla, můžete ji posílit potíráním jílem, hlínou nebo šťávou z bobulí.
Zasvěcení můžete provádět v noci za nového měsíce o půlnoci, obráceni k východu, vyhodit ji do vzduchu a uchopit, aniž by dopadla na zem.

Poté proneste jednu z těchto zasvěcovacích formulí.
Poprvé, zasvěcení Bohu a Bohyni, popřípadě vyberete-li si jednoho z Bohů či Bohyní, tak řeč pronášíte jmenovitě i k nim:

„Bože a Bohyně, dejte své požehnání této hůlce, kterou posvětím a uchovám na bezpečném místě.
Nechť získá potřebnou moc k vykonávání obřadů lásky a krásy ve jménu Boha a Bohyně.“

Podruhé, zasvěcení elementům, popřípadě jednomu z patronů, tak si jej dosaďte:

„Vzývám vás, abyste požehnali tomuto nástroji, který jsem připravila (připravil) ve jménu (dosadit svého patrona).“

Opakujeme třikráte obřad i modlitbu. Jednu nebo obě. Takto zhotovená hůlka slouží pro všechny druhy praktikování.

Hůlka a ostatní nástroje, avšak především hůlka, buďtež pečlivě uschovány. Hůlky se nikdo nezasvěcený nesmí dotknout, jinak by ztratila všechnu svoji moc.
Délka magické hůlky nesmí přesahovat délku paže až po nejdelší prst, nebo podle Bucklanda může mít třeba 55 cm.

 

Hůlka je jedním ze základních magických nástrojů a měla by být ručně vyrobená. Vlastně to platí o všech magických pomůckách, protože každá pomůcka si uchová energii toho, kdo ji vyrobil. Pokud si dané předměty pořídíte z magického obchůdku, měli by jste vždy provést osvojovací rituál. Může být hladká, vyřezávaná nebo popsaná magickými znaky. Známe dva druhy magických hůlek –  pro běžné rituální úkony, a druhá pro zvláštní účely, kdy se po použití spálí.

Hůlka pro některé Wiccany představuje prvek vzduchu (jako vodič energie) a je zasvěcena Bohům. Jinde se uvádí, že se hůlka (hůl) přiřazuje k živlu ohně jako hůl energie a vlastní síly. Hůlka se využívá k vzývání sil. Můžete Bohyni a Boha přivolat k rituálu slovy a zdviženou hůlkou. Někdy se také užívá k nasměrování energie, k nakreslení magických symbolů nebo kruhu na zem, k ukázání na nebezpečí, zatímco dokonale vyvážené spočívá na dlani nebo paži čarodějky, nebo prostě jen k zamíchání lektvaru v kotlíku.

Délka hůlky by měla odpovídat vzdálenosti od konce prostředníku k lokti nebo ukazováčku k lokti, ale není to nezbytně nutné. Jakýkoli slušně rovný kousek dřeva poslouží stejně, dokonce i kolíky, které si koupíte v obchodě se dřevem, poslouží stejně. Pro výrobu hůlky se užívají tradiční druhy dřeva, jako vrba, bez, dub, jabloň, broskev, lískový ořech, třešeň a jiné. Nejčastěji se používá vrba, protože vrba symbolizuje ohýbání a proudění. Ale dobře poslouží i líska, bud, dub, hloh, jabloň, švestka nebo jilm. Dřevo by se ovšem nemělo brát ze stromu, který kvete a plodí. Počkejte do zimy nebo použijte suchou větvičku.

Netrapte se tím, že na poprvé nenajdete tu správnou hůlku; nějaká k vám přijde. Každá hůlka, kterou budete používat, bude prodchnuta energií a silou. Vyberte si takovou, která vám bude vyhovovat a bude to v pořádku. Opět platí, stejně jako pro ostatní pomůcky, že vaše hůlka může být taková jakou sami chcete mít a nikdo vám nemůže mluvit do toho jak má vypadat.