Kyvadlo je magický předmět pro komunikaci našeho vědomí s naším nevědomím. Sprostředkuje nám přenos informace (energie) z nevědomé části bytí do vědomé mysli skrze pohyb kyvadla tím, že  „převádí“ odpověď na smyslovou rovinu. Kyvadlo Vám může pomoci rozvíjet intuici, schopnost se rozhodovat a vnímat.

Až budete vybírat vhodné kyvadlo soustřeďte se na intuici a „sympatie“.

Kyvadel je velké množství druhů a provedení od jehly na kusu nitě až po křišťál nebo drahokam. Poslouchej vlastní intuici. Jehla Vám odpoví stejně jako drahokam. Důležitý je Váš pocit a vnitřní ztotožnění se s kyvadlem.

Zde je nabídnuto několik způsobů, kterými se můžete řídit.

Jeden z úhlů pohledu  je podle toho, k čemu má kyvadlo sloužit. Existují kyvadla na léčení, čistění prostoru a energie ap., kyvadla na hledání vzorků (ta jsou dutá – tzv. mermetovo kyvadlo). Běžná kyvadla  jsou z různých materiálů a různé váhy – je to individuální. Kdo pracuje s kyvadlem často, delší část dne, tomu bude vyhovovyt víc kyvadlo lehké, z materiálu, který není třeba často energeticky čistit (tzn. akryl, sklo, dřevo nebo kov). U kovových kyvadel jsou menší nebo dutá lehčí a jsou vhodná pro častější používání. Někdo ale upřednostňuje kyvadlo těžšího typu. U kamenných kyvadel je třeba dbát hodně na to, aby před prací bylo kyvadlo energeticky očištěno (očistit se dá pod proudem vody, nad plamenem svíčky, chvilkou na slunci, energií reiki, nebo požádáním o jeho očištění.)

Pokud máte jasno, za jakým účelem kyvadlo pořizujete – nejobvyklejší účel bude asi testování nebo diagnostika, zkrátka jako pomůcka pro rozhodování, pak je vhodné řídit se intuicí. Pokud nějaké kyvadlo zaujme Vaši pozornost, nebo máte vnitřní pocit či intuitivně se na něj naladíte, věřte svým pocitům.

I tvar kyvadla má vliv na tok energie, jsou to ale méně podstatné niance. Podstatnější bude osobní vztah s tímto „předmětem“, ten určuje, jak Vás bude práce s ním bavit a nalaďovat – tím může být ovliněna intenzita reakcí kyvadla. Na druhou stranu jsou lidé, kterým funguje jakékoliv kyvadlo vezmou do ruky, takže není třeba se nějak výběru obávat. Můžete začít s „nějakým kyvadlem“ a postupem doby se Vám více vyjasní kam směřujete a co potřebujete..

Mějte na paměti, že kyvadlo je pomůcka, která Vás vede k naladění se více na proud energie, vnímání informací skrze Vaše tělo a může přijít čas, kdy jej odložíte, protože už tohoto prostředníka nebude třeba..

Vyberte si kyvadlo v našem Magickém obchodě.

Jak na to prakticky klikni 🙂